Truskovice současně

Obec se skládá z částí Truskovice a Dlouhá Ves o celkové výměře 622 ha. Nachází se na jihu Čech v okrese Strakonice 5 km od Vodňan. Leží ve výšce 498 m nad mořem.
Urbanistická struktura samotných Truskovic je charakteristická svým postupným stavebním vývojem podél silnice a cest. Obec nemá klasickou náves ani kostel, které by sloužily jako jediné přirozené centrum. Centrum obce je rozčleněno zhruba na dvě místa. Jedná se o prostor kolem obecního úřadu. Další těžiště obce je kolem rybníčku, kaple z r. 1821 a pomníku obětem světové války 1914-18. Jižně od zastavěného území obce je několik samot. Roztroušená sídla jsou obklopena trvale zatravněnými plochami. Na okraji Truskovic je vybudovaný víceúčelový sportovní areál, který byl slavnostně otevřen v roce 2003. V roce 2011 byl rozšířen o sociální zařízení a dětské hřiště. Dlouhá Ves se skládá z několika stavení podél silnice. Osada nemá náves. V jihozápadní části katastru jsou roztroušeny zemědělské usedlosti, které mají částečně rekreační využití.
Oblast je vyhlášeným ovocnářským krajem. Převážná část zemědělsky obdělávaných ploch je osázena ovocnými stromy (jablka, třešně apod.). V jižní části kolem Malovického potoka a pod Libějovickým vrchem je soustava malých rybníků.
V současné době má obec 205 obyvatel, z toho je 90 mužů a 115 žen. Z celkového počtu je 47 dětí do osmnácti let věku. Věkový průměr obyvatel je 47 let, z toho je 50 let muži a 45 let ženy. Veškeré údaje jsou čerpány z trvale hlášených obyvatel. Z důvodu zrušení přechodné evidence nejde statistika provést ze skutečně žijících obyvatel.
Truskovice jsou členem tří svazků, jedním z nich je Svaz měst a obcí Jihočeského kraje a to od července roku 2002. V dubnu roku 2003 obce Chelčice, Lhenice, Mičovice a Truskovice založily svazek obcí "Mikroregion Chelčicko-Lhenický" za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Téhož roku přistoupila do svazku obec Malovice a v roce 2009 přistoupila obec Libějovice. Každý občan obce, která je členem svazku Mikroregionu Chelčicko-Lhenického je oprávněn účastnit se zasedání orgánů svazku obcí a nahlížet do zápisu o jeho jednání; podávat orgánům svazku písemné návrhy. V roce 2016 vstoupila obec do Sdružení místních samospráv ČR. Dále je obec Truskovice členem spolku MAS Rozkvět, z.s. (dříve Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina) a to od roku 2004.
Obec Truskovice má zpracovaný územní plán s platností do 31.12.2022. Územní plán je vyhotoven pouze v tištěné podobě.
Dopravní obslužnost v obci je zajišťována autobusovou dopravou.
V roce 2018 byla v intravilánu obce dokončena výstavba vodovodu a kanalizace s ČOV.