Symboliky obce

VZNIK ZNAKU A PRAPORU OBCE

V heraldické kanceláři Martina Pavlů vyhotovili grafické návrhy.
Tvůrce návrhů truskovického znaku a praporu se nechal inspirovat především erbovním znamením domácích vladyk z Truskovic.

znak ryba

 Upravené figury klíčů z klenotů Mikuláše z Truskovic (dle pečeti z r. 1387) byly zkombinovány s figurou ryby, která spolu s dominantní modrou barvou symbolizuje zdejší na rybníky bohatou 
 krajinu.

 
  prapor ryba

znak ryb ocasy

 V dalším návrhu obecních symbolů byly místo celé ryby jen rybí ocasy, jimiž je ze tří stran ozdoben (v heraldické terminologii tzv. "postrkán") žernov, neboli mlýnský kámen - atribut sv. Floriána 
 - jemuž jsou zasvědceny kaple jak v samých Truskovicích, tak v Dlouhé Vsi. Na žernov jsou položeny opět dva klíče z klenotu erbu Mikuláše z Truskovic (svým počtem symbolizují jak Truskovice
 tak Dlouhou Ves).

 
 prapor ryb ocasy

 

 


znak kvt 

 Na žádost zastupitelů obce byly připojeny ještě další kombinující klíče s figurami lněného květu (len je pro Truskovice charakteristickou plodinou).


  prapor kvt

 

 


Po výběru návrhu byla zaslána žádost o schválení znaku a praporu obce na adresu podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde byla symbolika naší obce projednána a schválena. Dne 5.3.2004 byl slavnostně předán dekret o udělení znaku a praporu obci Truskovice předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Lubomírem Zaorálkem. Od té doby může obec tyto symboly používat.