-  Návrh rozpočtu obce na rok 2018 (zvěřejněno 1.12.2017)
-  Schválený rozpočet obce na rok 2018 (zveřejněno 9.1.2018)
   
-  Návrh rozpočtu obce na rok 2019 (zveřejněno 22.11.2018)
-  Schválený rozpočet obce na rok 2019 (zveřejněno 4.1.2019)

 

 

 


_____
_________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROK 2018: ROK 2019:                                            
-  Schválené RO č. 1/2018                                                            -  Schválené RO č. 1/2019       
 Schválené RO č. 2/2018  -  Schválené RO č. 2/2019
 Schválené RO č. 3/2018  -  Schválené RO č. 3/2019
 Schválené RO č. 4/2018  -  Schválené RO č. 4/2019
-   Schválené RO č. 5/2018  -  Schválené RO č. 5/2019
-  Schválené RO č. 6/2018  -  Schválené RO č. 6/2019
-  Schválené RO č. 7/2018  -  Schválené RO č. 7/2019
 Schválené RO č. 8/2018  -  Schválené RO č. 8/2019
 Schválené RO č. 9/2018  -  Schválené RO č. 9/2019 
-  Schválené RO č. 10/2018  -  Schválené RO č. 10/2019
-  Schválené RO č. 11/2018  -  Schválené RO č. 11/2019
-  Schválené RO č. 12/2018  -  Schválené RO č. 12/2019
-  Schválené RO č. 13/2018    
       

 

   

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 14.11.2017)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 18.12.2017)

  

______________________________________________________________________________

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

  

______________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2018 NÁVRH závěrečného účtu 2018 Přílohy:
   (zveřejněno 26.4.2019) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2018
    Rozvaha 2018
    Výkaz zisku a ztráty 2018
    Příloha 2018
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2018
    Finanční vypořádání 2018
     
2018 SCHVÁLENÝ závěrečný účet 2018 Přílohy:
   (zveřejněno 3.6.2019) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2018 
    Rozvaha 2018 
    Výkaz zisku a ztráty 2018 
    Příloha 2018 
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2018 
    Finanční vypořádání 2018 


______________________________________________________________________________