v platnosti:

Obecně závazné nařízení k čistotě a pořádku v územním obvodu Obecního úřadu Truskovice     OZN_1999

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

v platnosti:

Obecně závazná vyhláška o pořádání veřejných produkcí   OZV č.2/2004

Obecně závazná vyhláška - Požární řád obce    OZV č. 5/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce TRUSKOVICE    OZV č. 1/2005  , OZV č. 1/2005_s regulativy

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   OZV č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Truskovice, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Truskovice    OZV č. 1/2015, změna  OZV č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích     OZV č. 2/2019 , Příloha č. 2 k OZV č. 2/2019 , Příloha č. 3 k OZV č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Truskovice, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě    OZV č. 1/2019