Dlouhá Ves

 

Truskovice

 

Nařízení státní veterinární správy

led. 17th, 2017, 01:56 PM

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ-NEBEZPEČNÁ NÁKAZA

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Výskyt této nákazy byl potrvzen v obci Libějovice. Obec Truskovice v tomto případě spadá do ochranného pásma, proto žádáme všechny chovatele o dodržování opatření uvedených v tomto Nařízení státní veterinární správy. Vymezení ochranného pásma můžete zhlédnout v mapě s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry. Dále můžete zhlédnout informační leták, který je uveřejněn na informační tabuli od prosince.