Aktuální hlášení rozhlasu Truskovice

Na tomto místě Vám budeme pravidelně přinášet aktuální hlášení místního rozhlasu.
Vyčkejte prosím na načtení přehrávacího modulu (v závislosti na Vašem počítači. Nemusí fungovat, pokud nemáte nainstalovány potřebné moduly).

Agenda úřadu pro veřejnost (přehled služeb občanům)

Dokumenty ke stažení (vyhlášky, tiskopisy a další dokumenty ke stažení)

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST NA OÚ TRUSKOVICE

Pondělí 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin
Úterý 8.00 – 13.00 hodin
Středa 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 – 13.00 hodin
Pátek 8.00 – 13.00 hodin

Slavnosti plodů v Truskovicích

Článek od hostů z Německa

Slavností plodů v Truskovicích se letos (27. října 2012) účastnili jako hosté naši přátelé z Německa. Původní článek od pana Petera Grubera Vám přinášíme ke stažení ve formátu PDF.

Slavnosti plodů v Truskovicích - článek od našich hostů z Německa
Informační sekce o Truskovicích, místních spolcích, lidech a zdejším životě

Využitím níže uvedeného rozcestníku můžete zjistit více informací o životě v Truskovicích.
Další možností přístupu k informačním sekcím o Truskovicích je využití menu s nadpisem "Truskovice:"

Sportovní areál Truskovice nabízí bohaté sportovní vyžití za nízké ceny

Sportovní areál Truskovice

využitelný oplocený areál je v provozu celé léto
k dispozici asfaltový povrch a umělý trávník
možnost současného využití dvou hracích ploch
vedle areálu k dispozici přírodní koupaliště

Obec Truskovice myslí na ty nejmenší a má pro ně připravené dětské hřiště

Dětský koutek - dětské hřiště

příjemné místo pro dětské hry
posezení na houpačce a lavičkách
vybavení prolejzačkami, houpačkami, tabulí

Obec Truskovice je velmi bohatá na kulturní vyžití

Kulturní vyžití v Truskovicích

Staročeská konopická slavnost

Obec Truskovice má vlastní obecní hospodu

Pohostinná Obec Truskovice

Hospůdka "Pod Smrkem"

Místní spolky v Truskovicích

Místní spolky

Sbor dobrovolných hasičů Truskovice
Občanské sdružení Devětsil Truskovice

Fotogalerie ze všech možných příležitostí v Truskovicích

Truskovická fotogalerie
Obecné informace

LOKACE:

Jihočeský kraj, okres Strakonice, 498 m. n. mořem, 49°6‘ s.š. 14°10‘ v.d.

OSÍDLENÍ:

195 obyvatel (průměrný věk 38 let)

ZÁZEMÍ:

autobusové spojení, sportovní areál, dětské hřiště, hospoda

ČLENSTVÍ:

Chelčicko-Lhenický mikroregion


Historie

Truskovice od svého založení

Truskovice byla podle první dochované písemné zmínky založena roku 1274.
Její vznik souvisí se jmény vladyků Rudolfa a Budislava z Truskovic, kteří jsou uvedeni jako svědci na zakládací listině z roku 1274.

Zemiště této obce má od východu k západu 2092 sáhů délky a od severu k jihu 1374 sáhů šířky. Hraničí k severu s obcí Chelčice, k západu s Čichticemi, k jihu s Velkým Borem a Krtelymi a k východu s Nestánicemi a Libějovicemi. Rozhraní spočívá u trojnásobného mezníku GHN1, CHN17, CH49, kdežto se stýkají obce Truskovice, Krtely a Nestánice a kterýžto stojí na rohu Truskovického Jana Brabce, na místě, kde se křižuje vozová cesta vedoucí od Rábínského dvora do Truskovic a cestou z Nestánic do Krtelů vedoucí. Od tohoto mezníku trojnásobného běží hranice k jihu převážně cestou z Krtelů do Truskovic vedoucí a dojde v délce 40 sáhů k mezníku G.T č.2, G.T.č.18, zahne pod úhlem stosedmistupňovým k severozápadu a běží po levé straně cesty dál. Toto je zápis o rozloze obce Truskovice, uložený v okresním archivu ve Strakonicích. Letopočet bohužel není znám.

Jméno Truskovice se odvozuje od lidí Truskových (Truskův Dvůr). Mohlo se vyskytovat i jako Truska nebo Struska. Nejstarší zmínka o vsi souvisí se jmény vladyků Rudolfa a Budislava z Truskovic jako svědků na listině z roku 1274. Titíž se zřejmě zůčastnili také řádného sněmu všech stavů Království českého v Praze kolem Nového roku 1281, na němž se čeští stavové přiznali opět k poslušnosti králova poručníka, markraběte Oty Braniborského.
Další zmínka o vsi pochází z 6. března roku 1384, kdy Petr z Truskovic na Libějovických obhajoval jménem Diviše z Malovic jednotu se zemskými deskami.
Na truskovickém dvoře měli sedět roku 1365 Setěch, 1378 Zachař, 1384 Petr, 1387 Mikuláš a 1391 Habart. V Popravčí knize pánů z Rožmberka je na fol 21b v Pivcově pravení z roku 1399 uveden v Žižkově bratrstvu jistý Troskovec, o němž se lze domnívat, že pocházel z Troskovic. Konkrétnější je list, uložený ve sbírce Historica, podle něhož Václav Hrůza z Chelčic uzavírá 20. prosince 1447 v Českém Krumlově dohodu s Albrechtem řečeným Závorkou ze Záhorčice a Janem ze Strpí o propušttění bratří Adama a Kuksy z Truskovic z vězení Oldřicha z Rožmberka.


Současný život v obci

V dnešní době jsou Truskovice samostatnou obcí skládající se ze tří částí (Truskovice, Dlouhá Ves, Draha).
Obec čítá přibližně 195 obyvatel. Působí zde Občanské sdružení Devětsil Truskovice a Sbor dobrovolných hasičů Truskovice. V červenci roku 2003 byl slavnostně otevřen sportovní areál. Nebyl to však jediný vydařený projekt, dále byla zrekonstruována kaplička, byla provedena rozsáhlá úprava prostranství obce, pod čímž se skrývá mnoho úsilí a práce místních občanů. A co se týče kultury? Dne 7.8.2004 jsme oslavili výročí 730 let od první zmínky o Truskovicích. K této příležitosti byla též obnovena Staročeská konopická slavnost.
Na sportovním areále to vždy v létě pořádně žije. Pořádají se zde turnaje a různé další akce. Snad nikdo zde nemůže říct, že by se nudil. Ale to byste vlastně měli posoudit sami. Proto se k nám přijeďte co nejdříve podívat. K dispozici je pro Vás již zmíněný sportovní areál. Přijeďte si zahrát. Tenisem začněte, pokračujte třeba malou kopanou, volejbalem, street-basketbalem,...


Inovované internetové stránky obce Truskovice dle standardů EU


Právě se nacházíte na internetových stránkách Obce Truskovice.
Tyto stránky nově splňují přísné požadavky vyplývající z vyhlášek a zákonů České republiky a z vyhlášek, zákonů a norem EU, stejně tak jako veškeré další požadavky vyplývající z mezinárodních standardů na požadavky technického řešení a zároveň požadavky na technické řešení ohleduplné k handicapovaným občanům.
Zpracování z grafického hlediska bylo z důvodů jednoduchého a jednoznačného splnění přísných požadavků poníženo, povyšuje však dosavadní přehlednost.

Validní HTML 4.0 Transitional

Validní CSS kód!


skryté