Obec Truskovice
Truskovice
Obec Truskovice
Truskovice
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

O obci

Obec se skládá z částí Truskovice a Dlouhá Ves o celkové výměře 622 ha. Nachází se na jihu Čech v okrese Strakonice 5 km od Vodňan. Leží ve výšce 498 m nad mořem. Urbanistická struktura samotných Truskovic je charakteristická svým postupným stavebním vývojem podél silnice a cest. Centrum obce je rozčleněno zhruba na dvě místa. Jedná se o prostor kolem obecního úřadu. Další těžiště obce je kolem rybníčku, kaple z r. 1821 a pomníku obětem světové války 1914-18. Více ...

CzechPoint

znak ...šetří Vám čas

cp_logo_index
 

Výpis z katastru nemovitostí

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatel sdělí název katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo kritéria nemovitosti

Výpis z Obchodního rejstříku

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatel sdělí IČ subjektu

Výpis ze Živnostenského rejstříku

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatel sdělí IČ podnikatele / fyzické osoby

Výpis z Rejstříku trestů

 • správní poplatek činí 100,- Kč
 • pro vydání ověřeného výpisu je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přinese s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k douhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úřadně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatel sdělí IČ subjektu. Pokud nemá subjekt přidělené IČ na území ČR nejde výpis vydat na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4. Vzor žádosti lze nalézt na stánkách Justice.cz v sekci formuláře

Přijetí podání dle živnostenského zákona dle § 72.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatel doloží totožnost (občanský průkaz, cestovní pas), jako nepovinný údaj může nahlásit číslo řidičského průkazu

Výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatel sdělí IČ subjektu

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

Výpis z insolvenčního rejstříku

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatel sdělí IČ nebo osobní údaje

Datové schránky

 • zřízení je zdarma. Opětovné vydání a zneplatnění přístupových údajů je zdarma.
 • prostřednictvím agend ISDS lze zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. Žadatel předloží doklad totožnosti (občanský průkaz nebo některý z druhů cestovních pasů) a poskytne údaje k vyplnění žádosti. Pokud jedná žadatel v zastoupení, musí předložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost

 • jedná se o provedení autorizované konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické anebo z elektronické do listinné,
 • správní poplatek činí 30,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 30,- Kč

Výpis ze Základních registrů

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatelem může být fyzická osoba, nebo osoba podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.)

Výpis z Veřejných rejstříků

 • správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku, za každou další stránku 50,- Kč
 • žadatel sdělí IČ osoby zapsané v jednom z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností).

Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro Vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné ziskat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstrříku trestů atd.).

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Virtuání prohlídka

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace V OBRAZE

Co v aplikaci najdu?

 • nejaktuálnější zprávy
 • pozvánky na akce
 • fotografie ze své obce
 • dokumenty zveřejněné na úřední desce
 • formuláře, například hlášení závad
 • rychlý kontakt na svoji obec

Stahujte zdarma na:

Google Play
 
 
v obraze